آنتی ویروس

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      راه اندازی آنتی ویروس نود32
 
از این پس همکاران محترم می توانند برای افزایش امنیت سیستم خود و جلوگیری از آلوده شدن سیستم به ویروس و عوامل مهاجم از آنتی ویروس نود 32 استفاده نمایند.
لذا لازم است تا همکاران در حوزه های مختلف مطابق با شرایط و مراحل نصب نسبت به نصب آنتی ویروس در سیستم خود اقدام نمایند.
 
       اخبار و رویدادها